<track id="pdikh"><span id="pdikh"><em id="pdikh"></em></span></track>
<track id="pdikh"></track>

<bdo id="pdikh"></bdo><tbody id="pdikh"><nobr id="pdikh"><address id="pdikh"></address></nobr></tbody>
 • <bdo id="pdikh"></bdo>

  <menuitem id="pdikh"><dfn id="pdikh"></dfn></menuitem>

  <tbody id="pdikh"></tbody>
  1. 首頁 > 數據庫 > MySQL > 正文

   Foxpro到MySQL的數據轉換技術介紹

   2019-09-08 23:26:27
   字體:
   來源:轉載
   供稿:網友
    傳統的 C/S 模式的編程環境下,Visual Foxpro 曾經是風靡一時的數據庫類型,然而,在輕型的數據庫級別里,MySQL 具有遠比 VFP 要好得多的特性,最大的好處當然是跨平臺特性。在本文介紹的這個應用里(這是一個實際的例子),我們把在 VFP 環境下頻繁更新的數據,通過 PHP 的 ADODB 接口同步到 MySQL 數據庫,并在入庫之前,對其中的文本的關鍵字打上標記,使之關聯到對應的連接。

    下面列出程序片段。

    conv.php
    $ADODB_PATH="C:/Apache/PHP/PEAR/ADODB";
    include("$ADODB_PATH/adodb.inc.php"); // ADODB 的類
    include("$ADODB_PATH/db_mysql.php"); // 采用了 VBB 中的類
    $conn = &ADONewConnection('vfp'); // 指定 ADODB 的連接類型為 VFP。
    $conn->PConnect('gn','sa',''); // gn 是建立在本機上的ODBC 系統 DSN 名字。
    function parse_keyword ( $oldmem ) {
    $ADODB_CACHE_DIR = 'c:/temp'; // Cache 的目錄
    $ADODB_FETCH_MODE = ADODB_FETCH_NUM;
    $mysql_conn = &ADONewConnection('mysql'); // 指定 ADODB 的連接類型為 mysql
    $mysql_conn->PConnect('localhost','username','password','db_name');
    $sql = "select keyword,url from KEYWORD ";
    $rs = $mysql_conn->CacheExecute(1500,$sql);
    // 對 KEYWORD 的查找采用 1500 秒的緩沖。
    if (!$rs) print $mysql_conn->ErrorMsg();
    $all_col=$rs->GetArray();
    $rs->Close();
    $keyword= array();
    $url = array();
    for ( $i = 0; $i< count($all_col); $i++ ) {
    $keyword[$i] = $all_col[$i][0];
    $url[$i] = $all_col[$i][1];
    }
    $newmem=str_replace($keyword,$url,$oldmem);
    // 這是本函數里最大的功能,數組替換文本。
    // 一個語句解決一段文本里所有關鍵字的替換。
    $mysql_conn->Disconnect();
    $mysql_conn->Close();
    return $newmem;
    }
    $DB_Site = new DB_Sql;
    $DB_Site->connect();
    echo "Processing Table ...n";
    $sql = " SELECT max(seq) as seq FROM mysql_table WHERE type=0200";
    $seqinfo = $DB_Site->query_first($sql);
    $seq = $seqinfo[seq];// 取出目標數據庫中最大的 seq 值。
    $sql = " SELECT seq,type,body FROM vfp_table WHERE seq > ".$seq."" " ;
    //取出源數據庫中最新的記錄。
    $rs = $conn->Execute($sql);
    if ( $rs->EOF ) echo "Table had No new record, Max seq is [$seq].n";
    while (!$rs->EOF) {
    $sql = " INSERT INTO mysql_table VALUES ($rs->fields[seq],$rs->
    fields[type],".parse_keyword($rs->fields[body])."')";
    $DB_Site->query($sql);
    $rs->MoveNext();
    }
    $rs->Close();
    $DB_Site->close();
    $conn->Disconnect();
    $conn->Close('gn');
    ?>

   MYSQL

   發表評論 共有條評論
   用戶名: 密碼:
   驗證碼: 匿名發表
   www con.co.三级免费视频不卡丨秋霞中文不卡无码午夜av影院丨丨吉沢明步高清无码电影免费一区二区丨japanese色国产在线观看
   <track id="pdikh"><span id="pdikh"><em id="pdikh"></em></span></track>
   <track id="pdikh"></track>

   <bdo id="pdikh"></bdo><tbody id="pdikh"><nobr id="pdikh"><address id="pdikh"></address></nobr></tbody>
  2. <bdo id="pdikh"></bdo>

   <menuitem id="pdikh"><dfn id="pdikh"></dfn></menuitem>

   <tbody id="pdikh"></tbody>